De Nije Warf

De Nije Warf

Het dorpshuis welke gedeeld wordt met de buurkern Driezum. De inwoners van Wâlterswâld vinden het behoud van de Nije Warf ook erg belangrijk voor het dorp, het vormt een centrale ontmoetingsplek voor de inwoners

PreviousNext

Wijkagent

7May2012
Even voorstellen, mijn naam is Sabina van Dijk. wijkagent sabina van dijkSinds 1 januari 2012 ben ik als wijkagent, van Politie team Noordoost, bureau Dokkum, werkzaam in de gemeente Dantumadiel. De dorpen: Damwâld, Feanwâlden, Driezum, Wâlterwâld, Rinsumageast, Sybrandahûs, Readtsjerk, Broeksterwâld en de Falom.

 Als wijkagent heb ik de taak om met andere netwerkpartners, maar natuurlijk ook samen met mijn collega’s van de politie, te werken aan de veiligheid en leefbaarheid in de dorpen. Om dit te bereiken werk ik onder andere samen met de gemeente, de woningbouwvereniging, scholen en de verschillende dorpsbelangen, maar uiteraard ook met u als inwoners van de dorpen. U weet immers als geen ander wat er speelt in uw dorp!

Namens de politie neem ik deel aan het Sociaal Team overleg van de gemeente Dantumadiel. Daarnaast heb ik samen met de gemeente en de jongerenwerker één keer per maand een jongerenoverleg.

Door op elke beschikbare manier in de gaten te houden wat er gebeurd en leeft in de dorpen, probeer ik er mede voor te zorgen dat problemen op de juiste manier worden aangepakt en waar nodig naar de juiste instanties worden doorverwezen.

Mocht u mij in uw dorp zien, spreek mij dan gerust aan en anders ben ik telefonisch te bereiken via 0900-8844 (geen spoed).

Bij levensbedreigende situaties of heterdaad belt u 112.

Als wijkagent ben ik ook te volgens via Twitter: @wijkagentsabina

 


Nieuwe leden zijn van harte welkom, en kunnen zich aanmelden bij de secretaris.

  • Janke Wijbinga
    tel: 0519- 496 194
Read more

Tips? neem contact met ons op...