Gezondheidszorg

Gezondheidszorg

De meeste voorzieningen zijn op een kleine afstand 5 à 6 km van Wâlterswâld, maar voor senioren willen wij zorgarrangementen -met een gecombineerd aanbod van wonen, zorg, en welzijnsbehoefte- ontwikkelen.

PreviousNext

Burenhulpdienst

16Dec2014

BurenHulpDienst

 

Werken aan een aangename,
leefbare omgeving

 

U kunt door omstandigheden, ziekte, een handicap of

uw leeftijd (tijdelijk) niet meer alles zelf doen? En u kunt geen beroep doen op huisgenoten, buren of familieleden? De BurenHulpDienst kan dan een uitkomst voor u zijn!

In principe kan iedereen die praktische en eenvoudige hulp nodig heeft bij de BurenHulpDienst aankloppen. Denk aan begeleiding naar arts of ziekenhuis, hulp bij boodschappen, tuinonderhoud, administratie of het bieden van een luisterend oor. De BurenHulpDienst helpt waar mogelijk of weet de weg naar een andere instantie die kan helpen.

Op  deze wijze draagt de BurenHulpDienst bij aan een aangename , leefbare  woon – en leefomgeving.

Hoe schakelt u de BurenHulpDienst in?

 

U belt het St. Welzijn Het Bolwerk te Dokkum   (tel. 0519-292223). Dit meldpunt noteert uw hulpvraag en geeft die door aan de contactpersonen in uw dorp. Deze zoekt een vrijwilliger die de door u gevraagde hulp kan verlenen.

 

De hulp die geboden wordt is gratis. Alleen de kosten die de vrijwilliger moet maken moeten worden vergoed (kosten van vervoer, materiaalkosten tijdens het klussen, etc.)

 

De hulp, die de BurenHulpDienst verleend is van tijdelijke aard. Als de hulp van langere duur blijkt te zijn, zullen wij kontakten leggen met hulpverleningsorganisaties die hiervoor beter zijn ingericht.

 


Tandartsen

R.H. Bilijam
Doniawei 9, Damwâld,
Tel. 0511 - 421 768

J. Boersma
Foarwei 27 De Westereen,
Tel. 0511 - 441 393

P. Ubbink
Birdaarderstraatweg 70 Dokkum,
Tel. 0519 - 221 656

Dierenartsen:

Dierenartspraktijk Damwâld
Jan de Boer
Donianiawei 86 Damwâld,
Tel. 0511 - 422 631

Dierenartspraktijk Dokkum
Hogedijken 106, Dokkum,
Tel. 0519 - 292 526

 

Read more

Ziet u verkeerde vermeldingen? Email webmaster

Wijzigingen, e.d. kunt u met formulier hiernaast doorgeven.