Begrafenisvereniging Wouterswoude


Bestuur: 

Voorzitter

G. Wijnstra-Eisma

0511- 423 366

Secretaris

K. Jacobs

0511- 423 914

Penningmeester

B. Schaafsma 

0511- 422 942

Alg.lid

F. Heikamp 

0511- 423 624

Alg.lid

S. van der Meulen

0511- 421 737

Doel:

Verzorgen van begrafenissen van de leden

Leden: 

Een ieder die zich heeft aangemeld en de contributie heeft voldaan overeenkomstig de statuten.
Kinderen dienen vanaf de leeftijd van 18 jaar zelfstandig lid te zijn.

Bode:   

Mevr. M. Zeilinga te Dokkum tel: 0519 - 297 280  mobiel 0612 839 195                        

Aula/koeling in gebouw Maranatha

Het gebruik hiervan is voor de leden (deels) kosteloos. Voor niet leden wordt een redelijke vergoeding gevraagd.