Museum

Museum "De Sûkerei"

Het leven en wonen in de Noordelijke Friese Wouden rond het jaar 1900 staat in het cultuurhistorisch centrum 'De Sûkerei' in Damwâld (Damwoude).

PreviousNext

Camping Botniahiem

Botniahiem Camping-Pension-Verhuur accommodatie

De naam Botniahiem is afgeleid van de 17e eeuwse Botniastate (state= boerenhoeve). Op de grond die vroeger bij de state hoorde bevindt zich nu Landschapsactiviteitencentrum Botniahiem. Onze doelstelling is om de omgeving van de 17e eeuwse Botniastate te laten herleven en bij te dragen aan het behoud van kennis over de authentieke cultuur van de Friese Wouden, door o.a. het herstellen van verdwenen natuur en landschapswaarden. Dit alles in goede harmonie met het toerisme.

De Klyster is hét Natuur- en Milieu Educatie-Centrum

(NME-Centrum) van Noordoost Friesland. Het centrum is een initiatief van de gemeenten Dongeradeel, Dantumadeel en Kollumerland c.a. met als doel de natuur- en milieueducatie in deze gemeenten te ondersteunen en stimuleren.

Zorgboerderij Lyts Botniahiem

Een zorgboerderij is een agrarisch bedrijf waar mensen met een zorg- of hulpvraag een waardevolle dagtaak vinden.