De Nije Warf

De Nije Warf

Het dorpshuis welke gedeeld wordt met de buurkern Driezum. De inwoners van Wâlterswâld vinden het behoud van de Nije Warf ook erg belangrijk voor het dorp, het vormt een centrale ontmoetingsplek voor de inwoners

PreviousNext

De Friese Christelijke Plattelandsvrouwen Bond C.P.B.

Doelstelling is werkzaam zijn in het belang van de leden op het terrein van gezin, arbeidssituatie en samenleving. Vergaderingen zijn één keer per maand op de donderdagavond in de Nije Warf.

De grondslag van de C.P.B. is Gods Woord op elk levensterrein en voor elke levensuiting. In deze vergaderingen komt de doelstelling van de Bond zoveel mogelijk aan de orde. Een gezellige dagtocht besluit het seizoen.

Nieuwe leden zijn van harte welkom, en kunnen zich aanmelden bij de secretaris.

  • Janke Wijbinga
    tel: 0519- 496 194
Read more

Tips? neem contact met ons op...