Scholen in Wâlterswâld

Scholen in Wâlterswâld

Dorpsbelang gaat in samenwerking met de schoolbesturen, alle mogelijke opties onderzoeken om de basisscholen voor Wâlterswâld te behouden.

PreviousNext

Christelijk Nationale School,

Foarwei 39, 9113 PB Wâlterswâld.

Tel. 0511 - 421654

foto school