Wâlterswâld burgemeester.jpg

Wâlterswâld

Wâlterswâld wordt ervaren als een heel prettig dorp om in te mogen wonen. Zoals door veel inwoners werd gezegd: ‘it moaiste plakje op ierde!’ Foto Wieger Jacobs

burgemeester.jpg

PreviousNext

Disclaimer dorpsbelang Wâlterswâld

Dorpsbelang Wâlterswâld is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.
In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • Dorpsbelang Wâlterswâld: de eigenaar van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;

Het bovenstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. De content is door ons met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch Dorpsbelang Wâlterswâld aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

Read more

Tips? neem contact met ons op...

Secretaris

Gjetsje Wijnstra-Eisma
Foarwei 35,
9113 PB Wâlterswâld
Tel. 0511 423 366

Of vul het formulier hiernaast in.