Dorpskrant

Dorpskrant

Wâlterswâld kent samen met Driezum een zeer actieve dorpskrant die vijfmaal per jaar verschijnt. Naast een aantal vaste rubrieken besteedt de krant aandacht aan allerlei gebeurtenissen in en rondom de dorpen.

PreviousNext

Dorpskrant Driezum-Wâlterswâld

Nieuwtjes, wetenswaardigheden, jubilea, enz..

Kunnen worden ingeleverd bij één van onderstaande contactpersonen.

Dokkumerlaan/Trekweg A. de Vries Dokkumerlaan 10b 425159
Achterweg/Kooilaan: L. Visser Achterweg 17 423837
Kerklaan G. Reitsma Kerklaan 8 421281
Bonifatiusstr. C. de Jong Bonifatiusstraat 14 423109
Fuldastr./Presterikker W.v/d Zwaag Presterikker 24 421982
Wâldheem/Bonifatiusstr. Y.Sijtsema Bonifatiusstraat 30 424198
Foarwei (Bakkershoek/Doniawei) S.Postma Voorweg 87 423892
Foarwei (Bakkershoek/Nij Warf) T. Koning Voorweg 32 422347
Foarwei (Nije Warf/Zandhorst) J.Bouma Voorweg 21 425879
Broeklaan P. Adema Broeklaan 1 423834
Halepaden E. Woudstra Halepad 6 424636
Doniaweg Oost T. Broersma Doniaweg 135a 424091

Redactieadres

Geke van der Meer, Fuldastrjitte 9, 9113 PK Wâlterswâld, tel. 0511 - 42 56 71

Distributeur en vragen over bezorging

F. Feddema, Doniawei 137, 9104 GL Damwâld. tel. 0511 - 424 611

Hoofdredactie

Klaas de Boer, Feije Heidstra.

penn.meester en contactpersoon bedrijfsleven

Piet Boonstra, Sinderhoven 62, Hurdegaryp. tel. 0634 - 466 950

Heeft u kopij voor de krant, mail uw nieuws naar
dorpskrant.driewa@gmail.com