Wâlterswâld burgemeester.jpg

Wâlterswâld

Wâlterswâld wordt ervaren als een heel prettig dorp om in te mogen wonen. Zoals door veel inwoners werd gezegd: ‘it moaiste plakje op ierde!’ Foto Wieger Jacobs

burgemeester.jpg

PreviousNext

Gemeente Dantumadiel

Dorpsbelang Wâlterswâld is tevreden met de relatie die zij heeft met de gemeente. De komst van de dorpencoördinator wordt als zeer prettig ervaren. Eén aanspreekpunt maakt het contact met de gemeente heel eenvoudig. Dorpsbelangen spreekt dan ook de wens uit deze functie te laten bestaan.

In het gemeentelijk programma Verbeteren en vernieuwen beschrijft de gemeente vooral haar wens uit om gemeentelijke diensten en producten aan te laten sluiten op de behoefte van de inwoners. De gemeente wil ook de inwoners blijven betrekken bij het voorbereiden, bepalen, uitvoeren en evalueren van beleid.