Geref. Kerk Driesum CA

Geref. Kerk Driesum CA

Foarwei 29ª Wâlterswâld Dienst om 9.30 uur en 14.00 uur.

PreviousNext

Gereformeerde Kerk Driesum CA

Scriba: D. Boersma, Foarwei 27, 9113 PA Wâlterswâld.

Tel. 0511-401390

Koster: mw.I.Kloosterman, Foarwei 29, 9113 PA Wâlterswâld.
Tel. 0511- 424540

 

website: www.gereformeerdekerkdriesumca.frl

Pastor. Dhr. L. Blees, Pinksterblom 1, 9104 HW Damwâld.

Tel. 0511- 422 052

mail: l.j.blees@knid.nl

www.gereformeerdekerkdriesumca.nl

Dienst om 9.30 uur en 14.00 uur.


Read more

Tips? neem contact met ons op...