Wâldhúskes Wâlterswâld

Wâldhúskes Wâlterswâld

'Wâldhúskes' zijn in deze streek een karakteristieke historische woonvorm, die vrijwel geheel is verdwenen. Ze vinden hun oorsprong in de plaggenhut en de latere spitkeet.

PreviousNext

Historie kerk Achterwei

De kerk dateert uit 1300. De toren van dit gebouw is nog in oorspronkelijke staat alleen het zadeldak is omstreeks 1900 vervangen door een spits. Als we de buitenkant bekijken dan valt het op dat het gebouw nog in goede staat is.De muren zijn in 1805 ommetseld en de toren is in 1972 gerestaureerd. De kerk staat sinds 1968 op de lijst van officiële monumenten.Het kerkgebuw heeft ongeveer 250 zitplaatsen. Aan de noordkant van de toren bevindt zich het zgn.”Barehokje”

Voor de ingang van de kerk ligt nog een grote rechthoekige rode steen. Dit is nog de oude altaarsteen die men in de Middeleeuwen gebruikte. In die tijd was het een Roomse Kerk. Het doophek voor in de kerk was van eikenhout maar is bij de restauratie van 1982 vervangen.

De preekstoel is versierd met eenvoudig houtsnijwerk uit de 18e eeuw. De lessenaar op de preekstoel is van koper en dateert uit 1841. De eerste kanselbijbel was een Ravensteijn-editie van 1664.Deze is verkocht omdat hij vanwege het Gotisch lettertype moeilijk te lezen was. De huidige Bijbel is van 1864 en heeft gewone latijnse letters. Het koperen doopbekken is antiek. Het orgel is in 1894 in de kerk gekomen.

Wapenschild

Het wapen aan de noordkant van de kerk is van de familie van Sytzama. Fecco Dominicus van Sijtzama was eigenaar van het slot Rinsma State te Driesum. Hij overleed in 1755 en is begraven te Friens. Zijn echtegenote wasAnna Clant. Dit wapen komt in deze kerk doordat baron van Sytzama floreenplichtige was in de gemeente van Wouterswoude.

Klok

De oude luidklok is in de tweede wereldoorlog weggevoerd door de Duitsers die hem hebben laten omsmelten voor munitie. Na de oorlog heeft men een nieuwe klok in de toren gekregen waar op staat:

Westkant
			Heiligerlee Wouterswoude juni 1949.

Kerkvoogden:		Dorpsbelang:   

G.vd. Woude		J.vd.Meulen

J.Renes			J.Boskma

L. Schaafsma		Sj.B. Visser

Tj.B. Dijkstra		F. van Assen

M. vd.d. Schaaf		H.D. de Vries

W.D. Bosgraaf		R. de Jager

Oostkant
De doarpsstim moast swije

Is ûs ûnthelle in 1940 en trije

Mei jeften fan it doarp kaem ik nou ringen

Ik rop jim op ta Gods forgearringen

En ek op de deaikker

Rop ik jim ta stjerren wekker.