Geref. Kerk Driesum CA

Geref. Kerk Driesum CA

Foarwei 29ª Wâlterswâld Dienst om 9.30 uur en 14.00 uur.

PreviousNext

Historie kerk Foarwei

Het ontstaan van de Gereformeerde kerk van Driesum-Wouterswoude.

Op 14 december 1840 verleent ds. F. de Haan van Wanswerd a.d. Streek zijn medewerking aan het stichten van de Christelijke Gereformeerde Afgescheiden gemeente van Driesum, Wouterswoude en Dantumawoude.
Daarmee wordt onze kerk de oudste Gereformeerde kerk van de tegenwoordige classis Dokkum.

gerf.kek-foarwei-walterswald

Read more

Tips? neem contact met ons op...