Scholen in Wâlterswâld

Scholen in Wâlterswâld

Dorpsbelang gaat in samenwerking met de schoolbesturen, alle mogelijke opties onderzoeken om de basisscholen voor Wâlterswâld te behouden.

PreviousNext

Peuterspeelzaal “ ‘t Boartershoekje”

Openingstijden: Ochtend van 8.30 tot 11.00 uur. Het is in het belang van de groep dat alle peuters op tijd worden gebracht. Tijdens het inloopkwartier kunt u bijzonderheden uitwisselen met de leidster.

`t Boartershoekje Foarwei 31a
9113 PA Wâlterswâld
T 0511 - 42 22 39