Scholen in Wâlterswâld

Scholen in Wâlterswâld

Dorpsbelang gaat in samenwerking met de schoolbesturen, alle mogelijke opties onderzoeken om de basisscholen voor Wâlterswâld te behouden.

PreviousNext

Scholen in Walterswald

Wâlterswâld heeft twee basisscholen, De Wynroas en CNS, door de afname van jeugd in Wâlterswâld zullen beide scholen geconfronteerd worden met een lager leerlingenaantal en daarmee mogelijke financiële uitdagingen.

De inwoners van Wâlterswâld ervaren het hebben van basisscholen als zeer waardevol voor het dorpsleven. Scholen in het dorp zorgen ervoor dat inwoners in het dorp willen blijven wonen. Het is een ontmoetingsplek voor ouders en kinderen.