Werkgelegenheid Werkgelegenheid

Werkgelegenheid

Bedrijven zowel groot als klein zorgen voor directe en indirecte werkgelegenheid. Dit is van invloed op het dorp. Als er geen werkgelegenheid is in directe omgeving dan zullen inwoners uiteindelijk besluiten te verhuizen uit Wâlterswâld.

Werkgelegenheid

Bedrijven zowel groot als klein zorgen voor directe en indirecte werkgelegenheid. Dit is van invloed op het dorp. Als er geen werkgelegenheid is in directe omgeving dan zullen inwoners uiteindelijk besluiten te verhuizen uit Wâlterswâld.

PreviousNext

Werkgelegenheid en werken aan huis

Werken aan huis

Door het Internet en de nieuwe media zijn kleine bedrijven aan huis steeds meer in opkomst. In het bestemmingsplan van Wâlterswâld moet de mogelijkheid blijven bestaan dat kleine ondernemers of ZZP’ers zich kunnen vestigen. De gemeente moet een gunstig vestigingsbeleid hebben voor deze kleinere ondernemingen. Dit maakt het dorp levendig en bedrijvig en dat willen de inwoners graag in Wâlterswâld.

Recreatie en toerisme

De gemeente Dantumadiel wil de bedrijvigheid bevorderen, en ziet kansen in recreatie en toerisme. Wâlterswâld wil hier in meegaan, het heeft een groene omgeving met veel diversiteit en wil ondernemers een goed en aantrekkelijk vestigingsklimaat bieden.