Wâldhúskes-Wâlterswâld Wâlterswâld is geen groeikern

Wâldhúskes-Wâlterswâld

'Wâldhúskes' zijn in deze streek een karakteristieke historische woonvorm, die vrijwel geheel is verdwenen. Ze vinden hun oorsprong in de plaggenhut en de latere spitkeet.

Wâlterswâld is geen groeikern

De jeugd geeft aan graag in Wâlterswâld te willen blijven wonen. Wâlterswâld is geen groeikern binnen de gemeente Dantumadiel. De inwoners zien graag een versoepeling van dit gevoerde beleid.

PreviousNext

Wonen in Wâlterswâld

De jeugd geeft aan graag in Wâlterswâld te willen blijven wonen, maar door een gebrek aan betaalbare starterswoningen wordt hun dit onmogelijk gemaakt. Het beschikbare woningaanbod is voornamelijk in het hogere prijssegment.

Voor senioren is een gelijksoortig probleem, zij willen graag blijven, maar de woningen zijn niet geschikt voor hen of er is onvoldoende aanbod van de juiste zorg. Zij moeten Wâlterswâld verlaten om in seniorenwoningen in de grotere kernen van de gemeente Dantumadiel te gaan wonen.

Dit alles wordt ook nog eens bevorderd door het gemeentelijke beleid, er worden nauwelijks kavels vrijgegeven in Wâlterswâld. Ook hiervoor geldt, als de mogelijkheid zich voordoet dan is dit voornamelijk in het hogere prijssegment.